Vaccinationer

Vaccinationsprogrammer og vaccinationer som ikke lige falder ind under de to nedenstående kategorier, er blandt vores normale ydelser og gives i forbindelse med en almindelig konsultation. Er der særlige forhold, som vi skal tage hensyn til i forbindelse med disse vaccinationer, taler vi om det under konsultationen.

Influenzavaccination


Vi tilbyder gratis vaccination enten i forbindelse med aftalt konsultation eller blodprøvetagning.

Tilbydes gratis til alle som er:
* >65 år
* Gravide e 12.uge
* Svært overvægtige
* Kronisk syge fx Hjerte-kar, KOL, Astma & Diabetes

Andre tilbydes vaccinen for egenbetaling

Udlandsvaccinationer

Vi tilbyder rådgivning og planlægning omkring udlandsrejser - herunder udlandsvaccinationer - mod egenbetaling.

Klinikken bedes kontaktet telefonisk herom for nærmere aftale.

MFR vaccinationer

•Den 1. april 2018 er indført et gratis vaccinationstilbud til voksne, som ikke er immune overfor mæslinger.
•Som led i dette tilbud har Sundhedsstyrelsen revideret deres vejledning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200381.
•Målgruppen for tilbuddet om gratis MFR-vaccination mod mæslinger er ikke-immune voksne, som er født i 1974 eller senere, idet Sundhedsstyrelsen antager, at alle personer født før 1974 har haft mæslinger og derfor er immune.
Såfremt personer født før 1974 ønsker vacc. bør lægen kontaktes for vurdering om der er forhold som taler for vacc.

HPV vaccinationer

Piger/Kvinder 12 - 25 år anbefales vaccination

Piger mellem 12 og 18 år tilbydes gratis vaccination

Seksuelt aktive ældre end 25 år/ flere partnere anbefales vaccination

Er du en dreng der er til drenge tilråde HPV vaccination

Generel Børnevacciationsprogram

picture here
Tidsbestilling
picture here
forside
picture here
Åbningstider
picture here
Personale