Velkommen hos Lægerne i Hasseris

Klinikken er en 2- lægepraksis med 3 faste læger, 1 sygeplejerske, 2 sekretærer samt periodisk en uddannelseslæge.

Ikke-navngivet


Mikkel Saxov har overtaget klinikken 1.4.2021, som FLYTTER til nye lokaler 7.6.21:
Nordvestvej 31 - 1. sal, 9000 Aalborg (det "tidligere børnehjem")

Der vil blive udsendt nye sundhedsskort til alle patienter.

Terkel og Birgitte Lund Ovesen vil fortsat være tilknyttet klinikken, idet de deler den ene af de 2 lægestillinger.
Og de vil på den måde, i en overgangsperiode, være en del af den daglige lægebemanding i klinikken.
-> Terkel er almindeligvis i klinikken mandage og onsdage, Birgitte tirsdage og torsdage. Fredage er skiftevis og Mikkel Saxov er i klinikken fast hver dag.

( Se evt under "Nyt i klinikken" for yderligere)Om klinikken generelt:

Vi er et tæt samarbejdende team og vores hensigt er at tilbyde dig lægefaglige ydelser af højeste kvalitet og at yde den bedst mulige service og rådgivning, primært med diagnostik og behandling i egen klinik, men også i samarbejde med andre speciallæger.-Samtidig lægger vi vægt på tillid, respekt og samarbejde med dig som bruger af klinikken, herunder skal nævnes, at du har medansvar ved at deltage aktivt i udredning, behandling og opfølgning.

Vi tilstræber kort ventetid både på tidsbestilling og i klinikken.

Vi har eget laboratorium og forestår urinundersøgelser - elektrocardigrafisk undersøgelse - lungefunktionsundersøgelse - Ultralydsscanning - mikroskopi af biol. materiale - mindre operationer og fryseterapi og visse blodprøver .

picture here
Åbningstider
picture here
Find klinikken
picture here
Nyt i klinikken
picture here
Personale
picture here
Særlige ydelser
picture here
Prisliste